[:tr]

Marka Oluşturma ve Yönetme

Marka Yönetimi ``Marka, üretici veya satıcıların ürününü tanıtan onu başkalarının ürünlerinden ayırmaya yarayan isim, terim, sembol ya da şekil gibi öğeleri kapsamaktadır``

Marka Yönetimi tüketicinin satın alma sürecinde kararlarını etkileyen ve yöneten, özellikle somut ürünleri birbirinden ayıran marka, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin en önemli noktasıdır. Markalaşma ve marka yönetiminin sadece marka sahibi firmalar için değil, tüketiciler ve aracı firmalar için de birçok avantajları vardır.

Food Agency, Marka Yönetimi;

 •       Marka Kişiliği
 •       Marka İmajı
 •       Marka Sadakati
 •       Marka’nın Vaadi
 •       Marka’nın Konumlandırması
 •       Marka Unsurları
 •       Marka İsmi Belirleme
 •       Marka Logosu Oluşturma
 •       Marka Sloganı Yaratma
 •       Tamamlayıcı Marka Unsurları
 •       Marka Öyküsü
 •       Markanın Pazarlama İletişimi
 •       Marka Genişlemesi

gibi hizmetlerin tamamını sizin markanızın oluşumu sürecinde hazırlamaktadır.

Ajans aynı zamanda marka ve patent süreçlerinde de işin profesyonelleriyle çalışmaktadır. Markanızın tescilini yaptırarak sektörde güvenliğini sağlayabilirsiniz.

[:en]